Hafa samband Netspjall

Viðskiptaskilmálar ON lykla og ON „appsins“

Almennt um viðskiptaskilmála ON lykla, umsókn og útgáfu þeirra

Viðskiptaskilmálar þessir gilda fyrir ON lykla og snjallsímaforrit frá ON, sem tengd eru með greiðslukorti. Úttektir eru gerðar með ON lykli og innheimtar með færslu um kortareikning viðkomandi ON lykils. Innheimta kortafærslu fer eftir skilmálum viðkomandi kortafyrirtækis. Skilmálar þessir eru samþykktir við skráningu í viðskipti á vefsíðu ON. Að öðru leyti teljast þeir samþykktir við fyrstu greiðslu og notkun á ON lykli. Orka náttúrunnar, kt. 521213-0190, Bæjarhálsi 1, gefur út ON lykla og ON appið. Sótt er um ON lykla á vefsíðu ON eða í síma 591 2700. ON appið er sótt í gegnum snjallsíma í Google playstore og IOS Appstore.

ON lykill er eign ON en meðferð og notkun hans er alfarið á ábyrgð skráðs handhafa lykilsins. Handhafa lykils ber að kynna sér vandlega viðskiptaskilmála þessa. ON áskilur sér rétt til að loka og/eða afvirkja ON lykil fyrirvaralaust ef um misnotkun eða vanskil er að ræða. Skráður handhafi ON lykils skuldbindur sig til að greiða að fullu úttektir sem framkvæmdar eru með ON lykli og í samræmi við gildandi verðskrá ON fyrir rafhleðslur á hverjum tíma.

Notkun upplýsinga

Í umsóknarferli ON lykils er m.a. óskað eftir netfangi og símanúmeri. ON kann að nýta áðurnefndar upplýsingar til að senda skráðum viðskiptavin ON lykils SMS, tölvupóst um tilboð og/eða í sambærilegum markaðslegum tilgangi. Óski viðskiptavinur ekki eftir því að fá SMS eða tölvupóst er einfalt að afþakka það t.d. inn á Mínum síðum ON, með því að senda tölvupóst til on@on.is eða hringja í þjónustuver ON í síma 591 2700.

Týndur ON lykill

Glatist ON lykill skal handhafi þegar í stað aftengja lykilinn greiðslukorti á vefsíðu ON (mínum síðum). Jafnframt er unnt að tilkynna það í símanúmer ON 591 2700 (opið allan sólarhringinn allt árið). Handhafi lykils ber fulla ábyrgð á úttektum með glötuðum lykli þar til lykill hefur verið aftengdur greiðslukorti .

Viðskiptaskilmálabreyting

ON áskilur sér einhliða rétt til að breyta viðskiptaskilmálum þessum. Breytingar á viðskiptaskilmálum taka gildi við birtingu þeirra á heimasíðu ON.

Ágreiningur

Rísi mál vegna brota á viðskiptaskilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Sama á við um innheimtumál sem rekin kunna að vera vegna úttekta með ON lykli.

Gildistími viðskiptaskilmála

Viðskiptaskilmálar þessir gilda frá 1. janúar 2018.