Lærdómur við skrifborðLærdómur við skrifborð

Reikningar fyrir rafmagnsnotkun

Frá og með janúar 2020 munu reikningar ekki lengur berast frá Orkuveitu Reykjavíkur heldur Orku náttúrunnar. Með þessum breytingum verður auðveldara að greina á milli hvaðan þjónustan kemur og fyrir hvað er verið að greiða.

Algengar spurningar og svör

Af hverju er verið að gera þessar breytingar?

Uppskipting reikninga er liður í því að auka gagnsæi og einfaldleika fyrir viðskiptavini. Með þessum breytingum verður auðveldara að greina á milli hvaðan þjónustan kemur og fyrir hvað er verið að greiða.

Hverju breytir þetta fyrir mig?

Orka náttúrunnar mun gefa út reikning fyrir rafmagnsnotkun. Reikningur fyrir rafmagnsdreifingu og heitt vatn kemur frá þinni dreifiveitu.

Hvað þarf ég að gera?

Viðskiptavinir þurfa ekki að bregðast við með neinum hætti.  Sá greiðslumáti sem hefur hingað til verið valinn helst óbreyttur.

Viðskiptavinir í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í Kópavogi, í Garðabæ (norðan Vífilsstaðalækjar), Mosfellsbæ, Kjalarnesi og á Akranesi:
Í stað þess að fá einn reikning frá OR vegna Orku náttúrunnar og Veitna þá færðu tvo reikninga. Reikning frá Orku náttúrunnar vegna rafmagnsnotkunar og reikning frá Veitum fyrir rafmagnsdreifingu og heitt vatn.

Viðskiptavinir utan dreifisvæðis Veitna:
Í stað þess að fá reikning frá OR fyrir þjónustu frá Orku náttúrunnar þá færðu reikning frá Orku náttúrunnar. Reikningur helst óbreyttur frá þinni dreifiveitu.

Hvað með dreifingu á rafmagninu til mín, frá hverjum kemur sá reikningur?

Hjá Orku náttúrunnar er greitt fyrir rafmagnsnotkun. Dreifiveitur (Veitur, HS veitur, RARIK, Norðurorka, Orkubú Vestfjarðar, Rafveita Reyðarfjarðar) dreifa rafmagninu og innheimta þær sjálfar fyrir dreifinguna.

Af hverju er greitt fyrir rafmagnsnotkun annars vegar og dreifingu hins vegar?

Frá 1. janúar 2006 var öllum frjálst að velja sér raforkusala fyrir rafmagnsnotkun. Hins vegar er dreifing raforku á sérleyfi sem þýðir að notendur eru í viðskiptum við þá dreifiveitu sem tilheyrir þeirra sveitarfélagi.

Hvar get ég séð reikninginn minn?

Einfalt er að nálgast reikningana á Mínum síðum. Frá áramótum verða reikningar  ekki lengur sýnilegir í rafrænum skjölum í heimabanka.

Þarf ég að skrá nýjan greiðslumáta?

Nei, greiðslumátinn helst óbreyttur.

Við mælum með að skrá greiðslukort sem greiðslumáta því þá er tilkynningar- og greiðslugjaldið 0 kr. Ef þú greiðir reikninginn í heimabanka greiðir þú 80 kr. en fyrir útprentaðan reikning er gjaldið 300 kr.

Hvað borga meðal heimili í rafmagnsnotkun?

Meðal heimili (fjögurra manna fjölskylda í 100 fm. íbúð) notar í kringum 4.000 kWh (kílóvattstundir) á ári.

Á mánuði greiðir meðal heimili tæpar 3.000 kr. í rafmagnsnotkun. Miðað við að kílóvattstundin kosti 8,1 kr. og notkun á mánuði sé um 350 kWh.

Hvernig losna ég við tilkynningar- og greiðslugjald?

Á mínum síðum getur þú valið greiðslukort sem greiðslumáta og þar með afþakkað allan pappír – þannig sparar þú, fyrir þig og umhverfið.

Detta út sjálfvirkar greiðslur (“Greiða alltaf sjálfvirkt á eindaga”) í heimabanka?

Já, stillingarnar fylgja kennitölu þess sem gefur út reikninginn. Þar sem reikningurinn verða framvegis á kennitölu Orku náttúrunnar þarf að uppfæra stillingar í heimabanka.

Hvað með áður ógreidda reikninga frá OR?

Allir ógreiddir greiðsluseðlar með gjalddaga 2019 og eldri, hafa verið endurútgefnir af Orku náttúrunnar. Áfallinn innheimtukostnaður, annar en vextir, auk seðilgjalda eru felldur niður og hægt er að greiða nýja reikninga án kostnaðar til 2. febrúar. Við hvetjum þig til að greiða sem fyrst eða hafa samband við okkur og semja um dreifingu greiðslna. Þú getur sent okkur tölvupóst á on@on.is eða í síma 591-2700