Generic Image
🏢

Fyrirtæki

Ráðgjöf

Við útvegum þínu fyrirtæki nákvæm viðskiptayfirlit og greiningarblöð sem gefa skýra yfirsýn yfir notkun, kostnað og samanburð á milli tímabila. Við aðstoðum við að velja hagkvæmustu samsetningu á raforkutöxtum miðað við notkun og aðstæður hverju sinni. Þá rekum við öflug upplýsingakerfi sem hjálpa þér að nálgast notkunaryfirlit á einfaldan hátt.


Verðskrá

Raforkulög kveða á um að orkureikningar séu sundurliðaðir í flutning, dreifingu og sölu. Dreifing og flutningur er háð sérleyfi en sala á raforku er frjáls.

Orkuverð ON er 7,97 kr/kWh og samanstendur upphæðin af rafmagnsverði og virðisaukaskatti
(fyrir almenna notkun án dreifingar og flutnings með sköttum).

ON innheimtir seðilgjald eða tilkynningar- og greiðslugjald vegna birtingar reikninga. Gjaldið er breytilegt eftir því hvort um er að ræða greiðsluseðla á pappír eða ekki.

Gildir frá 1. janúar 2018.

Verð á rafbílahleðslu


Götulýsing

ON hefur umsjón með og ber ábyrgð á framkvæmd götulýsingar í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ (að læknum), Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og Akranesi - alls um 50.000 ljósastaurar. Innan þessa svæðis er Vesturlandsvegurinn að Hvalfjarðargöngum. Stólparnir eru í eigu bæjarfélaga og einkaaðila á þjónustusvæðinu.

Af hverju er kveikt á götulýsingu í mínu hverfi yfir hábjartan dag?

Starfsmenn í götulýsingarþjónustu sinna viðhaldsvinnu á kerfinu í dagsbirtu. Til að sinna viðhaldinu, t.d. finna og skipta út óvirkum perum, þarf að vera kveikt á perum í viðkomandi hverfi þegar við á.

Hafa samband


Upprunaábyrgðir

ON hefur ákveðið að upprunaábyrgðir fylgi allri raforkusölu fyrirtækisins á almennum markaði frá áramótum 2016/2017. Jafnframt mun fyrirtækið verja öllum tekjum af sölu upprunaábyrgða vegna raforkusölu til stórnotenda til verkefna fyrirtækisins sem miða að því að draga úr losun gróðurhúsalofts.

Allir viðskiptavinir ON, einstaklingar og fyrirtæki (ekki stóriðja), fá 100% endurnýjanlega vottaða orku. Þessi samsetning sést á reikningum frá og með 1.7.2018.


Vertu í sambandi

Viltu koma til okkar í viðskipti, fá ráðgjöf eða hefurðu spurningar sem þú finnur ekki svör við á síðunni?

Hafa samband