newsFréttir
5. mars 2019

Styttri vinnudagur, betri vinnustaður

Það getur oft verið erfitt að ná jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Margir þekkja þann veruleika að vinnudagurinn sé of langur og þá á kostnað tímans sem hægt er að verja með sínum nánustu. Sem betur fer hefur orðið vitundarvakning í þessum málum í atvinnulífinu og í takti við það ákváðum við í virkjunum Orku náttúrunnar á Hellisheiði og Nesjavöllum á síðasta ári að stytta vinnutímann og breyta vaktafyrirkomulagi starfsfólks.

Árangurinn hefur verið góður og hafa breytingarnar meðal annars leitt af sér ánægðara starfsfólk. Í virkjunum ON á Hellisheiði og Nesjavöllum starfa 45 manns, flestir karlkyns. Í apríl síðastliðnum styttum við vinnudag þeirra sem vinna dagvinnu í virkjununum um klukkustund og breyttum vaktafyrirkomulagi þeirra sem vinna á vöktum. Í dag vinna vaktastarfsmenn átta tíma á dag á virkum dögum og taka bakvaktir heima yfir helgar. Áður unnu þeir tíu tíma vaktir, átta daga í röð og fengu svo viku frí í framhaldinu.

Fyrst og fremst jafnréttisaðgerð

Breytingarnar hafa komið sér vel fyrir fjölskyldufólk í virkjununum sem eiga nú meðal annars auðveldara með að fara með og sækja börn í skóla og leikskóla. Við höfum líka heyrt af jákvæðri upplifun af þessum breytingum hjá þeim starfsmönnum sem ekki eiga börn á skólaaldri, en þessi tími nýtist þeim til dæmis í heilsurækt eða önnur áhugamál. Það eru ekki aðeins starfsmenn sem njóta ávinnings af breytingunum heldur hafa þær jafnframt haft jákvæð áhrif á virkjunina og starfsemi hennar. Framleiðni hefur aukist og skipulag batnað. Þá hefur náðst meira jafnvægi á vinnustaðnum í ljósi þess að starfsfólk á vöktum tekur ekki lengur vikufrí á fjögurra vikna fresti, sem hefur leitt til þess að verkefni vinnast jafnar og betur. Við höfum alltaf litið á þessa styttingu sem jafnréttisaðgerð. Við viljum skapa tækifæri fyrir bæði konur og karla að sinna sömu störfum og taka jafnan þátt í fjölskyldulífi. Einnig vonum við að þessar aðgerðir ýti undir áhuga fleiri iðnmenntaðra kvenna á að koma til starfa hjá okkur í Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjun.

Aukin starfsánægja í kjölfar breytinga

Eins og oft vill verða með breytingar þá voru þessar aðgerðir ekki sársaukalausar. Það gætti óánægju fyrst um sinn, sérstaklega meðal þess starfsfólks sem eru á vöktum og var ósátt við að missa út vikufríin sín, enda áratugalöng hefð fyrir þeim innan stéttarinnar. Þá voru einhverjir efins um ágæti þess að taka bakvaktir heiman frá sér og taka vinnuna með heim. Sumir ákváðu að leita á önnur mið en flestir gáfu breytingunum tækifæri. Í dag heyrum við nú að meirihluti okkar starfsfólks myndi ekki vilja fara aftur í fyrra fyrirkomulag. Í kjölfar þessarar jafnréttisaðgerðar hefur starfsánægja í virkjunum ON aukist. Við sjáum það hvorttveggja á starfsmönnunum sjálfum og í vinnustaðagreiningum fyrirtækisins. Frá desember 2017 til desember 2018 jókst starfsánægja í virkjunum um 12% og er hún meiri í dag en nokkru sinni áður. Það er okkar trú að þessar breytingar hafi leikið mikilvægt hlutverk í aukinni starfsánægju í virkjunum ON og að þær hafi gert okkur að fjölskylduvænni, sveigjanlegri en jafnframt skilvirkari vinnustað.