Boranir með rafmagni spara meira en milljón lítra af olíu

ON og Jarðboranir hafa samið um borun sjö holna á Hengilssvæðinu á næstu árum. Gert ráð fyrir að allt að þrjár holur geti bæst við. Rafmagn frá virkjunum ON verður nýtt til borananna og við það sparast brennsla á meira milljón lítrum af olíu miðað við hefðbundnar aðferðir. Það voru þeir Bjarni Már Júlíusson framkvæmdastjóri ON og Sigurður Sigurðsson forstjóri Jarðborana sem skrifuðu undir verksamninginn í Hellisheiðarvirkjun. Verkið var boðið út á Evrópska efnahagssvæðinu nú í vetur og áttu Jarðboranir lægsta tilboð í holurnar sjö eða 2,6 milljarða króna. Fyrsta borunin sem samningurinn nær til verður í sumar.

Borun með rafmagni hluti loftslagsmarkmiða ON

Samningur fyrirtækjanna gerir ráð fyrir að allar holurnar verði boraðar með rafmagni frá virkjunum ON en ekki dísilolíu eins og algengast er. Það tekur um mánuð að bora eina holu og aflmiklir borarnir þurfa um 4.500 lítra af olíu á dag. Verði holurnar tíu sparast því um 1,3 milljónir lítra af dísli og með því hátt í 50 þúsund tonna útblástur koltvíoxíðs. Rafvæðing gufuborunar er einmitt einn þáttanna í loftslagsmarkmiðum Orku náttúrunnar. Auk þessa er fjárhagslegur sparnaður af því að nýta rafmagn á staðnum í stað innfluttrar olíu.

Holurnar eru jafnt gufuholur til orkunýtingar og niðurrennslisholur. Um þær síðarnefndu er vinnsluvatni frá virkjununum veitt aftur niður í jarðhitageyminn til að stuðla að sjálfbærari nýtingu jarðhitaauðlindarinnar. Við Hellisheiðarvirkjun er koltvíoxíði og brennisteinsvetni úr jarðgufunni blandað saman við vinnsluvatnið, sem fer í niðurrennslisholurnar. Jarðhitagösin steingerast í berggrunninum og bindast þar um alla framtíð. Þessi binding gróðurhúsalofts hefur verið þróuð í verkefnum sem kölluð eru „Gas í grjót“ og hafa þau vakið athygli um víða veröld.

Lítið borað síðustu ár

Orka náttúrunnar rekur tvær jarðgufuvirkjanir á Hengilssvæðinu; Nesjavallavirkjun, sem tekin var í notkun 1990, og Hellisheiðarvirkjun en fyrstu aflvélar hennar voru ræstar 2006. Í báðum virkjununum er hvorttveggja unnið rafmagn fyrir fyrirtæki og heimili og heitt vatn í hitaveituna á höfuðborgarsvæðinu. Lítið hefur verið borað á Hengilssvæðinu síðustu árin meðal annars vegna aðhalds í rekstri hjá ON.

Jarðgufuvirkjanir krefjast viðhaldsborana þar sem afköst úr einstökum holum geta rýrnað af ýmsum orsökum og jarðhitasvæðin taka breytingum. Talið er að við Nesjavelli þurfi að bora uppbótarholu á tveggja til þriggja ára fresti en á hverju ári við Hellisheiðarvirkjun. Hún meira en tvöfalt aflmeiri en virkjunin á Nesjavöllum.

Samhliða samningum um boranir hefur ON samið við IJ Landstak ehf. um gerð borplana og annarrar aðstöðu vegna borananna. Það verk var einnig boðið út og var lægsta tilboði tekið.

Bjarni Már Júlíusson framkvæmdastjóri ON og Sigurður Sigurðsson forstjóri Jarðborana
Bjarni Már Júlíusson framkvæmdastjóri ON og Sigurður Sigurðsson forstjóri Jarðborana skrifa undir verksamninginn í Hellisheiðarvirkjun